हलुका सवारी चालक

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम अर्जुन कुमार के.सी.
सम्पर्क ठेगाना तिलोत्तमा न.पा., ड्राइभर टोल, रुपन्देही
टेलिफोन नम्बर 98४७०२६६३७