मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुको विवरणः

क्र.सं.

कार्यालयको नाम

कार्यक्षेत्र (अन्तर्गतका जिल्लाहरु)

कार्यालयको सम्पर्क नं. र इमेल ठेगाना

कार्यालय प्रमुखको नाम, सम्पर्क नं. र इमेल ठेगाना

 1.  

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, रुपन्देही

रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी र अर्घाखाँची

071576509, udbcrupandehi.pr5@gmail.com

श्री शान्तमणी अर्याल, 9857014818

 1.  

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, दाङ

दाङ, प्यूठान

082563938, pubodang2075@gmail.com

श्री अनन्त कुमार देव, 9857867075

 1.  

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, बाँके

बाँके र बर्दिया

081531027, udbobanke@gmail.com

श्री राम अशिष दास, 9858031027

 1.  

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, पाल्पा

पाल्पा र गुल्मी

075520152, urbandevelopment.palpa@gmail.com

श्री गोविन्द प्रसाद गौतम, 9857065152

 1.  

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, रोल्पा

रोल्पा र रुकुम

086594028, udborolpa@gmail.com

श्री राम आश्रय साह, 9857834701

 1.  

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, रुपन्देही

रुपन्देही र नवलपरासी

071-437311, wss.rupandehi@gmail.com

श्री राज कुमार चौधरी, 9857087311

 1.  

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, दाङ

दाङ

082-560026, wssdodang83@gmail.com

श्री भोला प्रसाद थापा, 9857835526

 1.  

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, बाँके

बाँके र बर्दिया

081-415202, wssdobanke@gmai.com

श्री तिलक न्यौपाने, 9857821094

 1.  

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, पाल्पा

पाल्पा

075-520007,  wssdo1.palpa@gmail.com

श्री आविद हुसैन मिया ठकुराई, 9857021146

 1.  

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गुल्मी

गुल्मी

079-520228, wss.gulmi@gmail.com

श्री अनोज उपाध्याय, 9857061928

 1.  

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, अर्घाखाँची

अर्घाखाँची

077-420110, wss.arghakhachi1@gmail.com

श्री राम भरोस यादव, 9863032190

 1.  

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, प्यूठान

प्यूठान र रोल्पा

086-460152, wss.pyuthan@gmail.com

श्री वेद प्रसाद आचार्य, 9857833652

 1.  

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, कपिलवस्तु

कपिलवस्तु

076-560074,  wssdo.kapilwastu@gmail.com

श्री दिनेश शाह, 9857054070

 1.  

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, रुकुमपूर्व

रुकुमपूर्व

088-413136,  wss.rukumeast@gmail.com

श्री प्रकाश न्यौपाने, 9841771052