कम्प्युटर अपरेटर

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम रामचन्द्र पाैड्याल
सम्पर्क ठेगाना Sainamaina Municipality-02, Rupandehi
टेलिफोन नम्बर 9857083029
ईमेल ramcp.pr5@gmail.com
स्थाई ठेगाना Satyawati Ruralmuniciapality-04, Gulmi