मा.मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको पदबहाली

 

 

मा.मन्त्री श्री हरिप्रसाद रिजालज्यूको बिदाई