कर्मचारी विवरण पोर्टल

सम्पर्क विवरण    
कर्मचारी पदपूर्ति तथा रिक्त विवरण  
एकमुष्ठ कर्मचारी विवरण  

मन्त्रालय/कार्यालय/डिभिजनको नाम

 
खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश  
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, रुपन्देही  
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, दाङ        Website Visit ? Click here...  
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, बाँके  
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, प्यूठान  
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, पाल्पा  
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गुल्मी  
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, कपिलबस्तु  
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, अर्घाखाँची  
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, रुकुमपूर्व  
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, रुपन्देही  
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, दाङ  
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, बाँके  
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, पाल्पा  
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, रोल्पा