नीति तथा नियमहरु
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
पुस २, २०८० सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रदेश नियमावली, २०७६
मंसिर १८, २०८० वार्षिक विकास कार्यक्रम आ.व. 2080।81
मंसिर १८, २०८० वार्षिक विकास कार्यक्रम आ.व. 2080।81 (खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय)
मंसिर २५, २०७९ पर्यटन नियमावली, २०७९
भदौ १७, २०७९ झुपडिमुक्त आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्याविधि, २०७९
माघ २६, २०७८ वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यविधि -२०७८
साउन २५, २०७८ निजामती सेवा नियमावली
साउन २५, २०७८ निजामती सेवा ऐन
साउन २५, २०७८ नेपालको संविधान, २०७२