सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
माघ १५, २०८० खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, पाल्पामा सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना
पुस २०, २०८० खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, कपिलवस्तुमा सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना
पुस ८, २०८० खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, कपिलवस्तुमा सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना
असोज २, २०८० खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, गुल्मीमा सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचनाका सम्बन्धमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबारे प्रष्ट पारिएको सूचना
असोज २, २०८० खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, गुल्मीमा सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना
बैशाख २७, २०८० नतिजा प्रकाशन गरिएको।
बैशाख १५, २०८० करार सेवामा कर्मचारी पदपूर्ती सम्बन्धी
भदौ २०, २०७९ मिति 2079।05।20 को सरुवा तथा कामकाज निर्णय
भदौ ८, २०७९ सरुवा/कामकाज निवेदन सम्बन्धमा।
भदौ ४, २०७९ मौजुदा सूचिमा दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना
भदौ २, २०७९ करारमा जनशक्ति पदपूर्ति सम्बन्धमा।
बैशाख ८, २०७९ हेल्लो मुख्यमन्त्री कक्ष सञ्चालन सम्बन्धि सुचना