असोज १५, २०७८

मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुमा दरबन्दी रहेका कर्मचारीहरुको सरुवाको विवरण